TTMarketing je najučinkovitija platforma za predstavljanje proizvoda potencijalnim kupcima. Svima, koji se i sada oglašavaju i onima, koji se ne oglašavaju, mogu veoma jednostavno predstaviti prednosti TTM sistema, i time im pomognete da povećaju prodaju.

Vaša nagrada je 25% od sklopljenog posla. Na neodređeno vreme, pa čak i kada zadovoljan oglašivač bude ponavljao kampanje. Vaš cilj mora biti veliki broj zadovoljnih oglašivača, kojii redovno ponavljaju svoje kampanje.

Sa nama možete vaše već postojeće reklamne materijale upotrebljavata i dalje, ali će sada biti namrnjeni užem krugu, tačno odreženih primaoca. Samo onima koji odgovaraju profilu kupaca Vašeg proizvoda.

Zovemo sve zainteresovane za posao, zaradu i nove izazove, da se jave na mail: marketing@ttmarketing.org . Mogućnost stalnog zaposlenja. Već sada možete preporučiti ponuđačima TTM mogućnost reklamiranja. Od svakog, kome ste poslali Vašu preporuku i koji žele TTM reklamnu kampanju nagrađeni ste sa 25% ! Prijavljeni će biti obvešteni o sledećem seminaru, na kome možete saznati više detalja i primera dobre prakse.Povećajte svoju prodaju

Pogledajte zanimljive oglase i zaradite
Za TTMarketing aplikacije preporučujemoMotorola DEFY
© 2010 - Total Target Marketing